Sprijin european pentru creşterea animalelor

gherasimescuCOMUNICAT DE PRESĂ

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a încheiat convenții privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine – anul II de angajament, sesiunea I de depunere.
Prin încheierea acestor convenții, APIA emite, la cererea solicitantului o adeverință, prin care confirmă:
– că solicitantul a depus în perioada 12 – 30 august 2013 cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor –porcine, aferentă anului II de angajament, sesiunea I de depunere;
– suma în euro reprezentand 50% din valoarea sprijinului solicitat de Beneficiar prin cerere de plată;
– că solicitantul nu a făcut obiectul unui control la faţa locului în primul an de angajament;

– că solicitantul nu are notificări de neconcordanţe şi /sau neconformităţi emise de către APIA pentru cererea de ajutor depusă în anul I. Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma cuvenită din Plăţile privind bunăstarea
animalelor.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii garantează 80% din valoarea creditului contractat de fermier.
Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa http://www.apia.org.ro.

Menţionăm că Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe/acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către Creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care Creditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fermierului).
Banca are obligaţia să informeze Beneficiarii privind obligaţia acestora de a suporta contravaloarea dobanzilor, diferenţelor de curs valutar, comisioanelor bancare şi de garantare ce decurg din aceste credite. În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia Convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin APIA, Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M +
4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada că în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor Axei I – Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, Axei III – Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și Axei IV Leader din Programul Naţional de Dezvolare Rurală 2007-2013.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Sectorul zootehnic este stimulat in contiuare sa se dezvolte efcient de catre stat. De aceasta data vorbim despre fermierii care se ocupa cu cresterea porcinelor si care vor primi fonduri de la Uniunea Europeana ca sa isi dezvolte productia. Banii vor ajunge la acestia prin intermediul Agentiei pentru Plati si Interventie in Agricultura. sursa Tele 2 Drobeta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 13 other followers

Portalul de Stiri "Mehedinti"

Stiri de interes, politica, administratie, intern si extern

Portalul de Stiri "Mehedinti"

Stiri de interes, politica, administratie, intern si extern

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: