Angajator şi angajat: Ce riscă fiecare, dacă nu se încheie un contract individual de muncă

contractIncheierea contractului individual de munca este obligatorie, conform prevederilor art.16 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, care stabileste urmatoarele:

Art. 16- Legea nr.53/2003-Codul muncii
(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.
(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta asalariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individualde munca.
(4) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.

Neincheierea unui contract individual de munca si nerespectarea prevederilor legale  ce impun incheierea unui contract individual de munca prezinta riscuri atat pentru  persoana care presteaza munca cat si pentru beneficiarul acesteia.

Avand in vedere prevederile legale in vigoare,consideram ca dobandirea calitatii de angajator si de angajat presupune in mod obligatoriu incheierea unui contract individual de munca.

In acest sens sunt relevante prevederile art.10 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii care stabileste:

Art. 10. – Legea nr.53/2003 – Codul muncii

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Munca prestata de o persoana in absenta unui contract individual de munca mai este cunoscuta  si drept munca la negru,munca prestata fara indeplinirea conditiilor impuse de lege sau munca fara forme legale.

Riscurile beneficiarului muncii

Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cuamenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata conform prevederilor art.260, alin.1, lit.e din Codul muncii.

Primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la 2 ani sau cu amenda penala.

Riscurile prestatorului muncii

Prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei conform prevederilor art.260, alin.1, lit. f Codul muncii.

De regula, activitatea prestatarea muncii in absenta unui contract individual de munca presupune si neplata contributiilor la sanatate, pensii si somaj, ceea ce duce implicit la lipsa calitatii de asigurat a acestor persoane in sistemele mentionate anterior. In consecinta, acestea  nu vor beneficia de asigurarea de sanatate si la drepturile ce decurg din asigurare, nu vor beneficia de pensie pentru limita de varsta nerealizand in aceasta perioada de stagiu de cotizare, nu vor beneficia de indemnizatie de somaj.

Totodata persoanele in cauza nu vor beneficia de prevederile O.U.G. nr.158/2005 si in consecinta nu vor putea primi o indemnizatie pentru concedii medicale.

Unul dintre concediile medicale mentionate de O.U.G. nr.158/2005 este cel de sarcina si lauzie ceea ce insemna ca femeile  gravide, ce presteaza munca fara contract de munca, nu vor beneficia nici de indemnizatia aferenta acestui tip de concediu medical. Nici prevederile O.U.G. nr.96/2003 referitoare la protectia maternitatii nu li se vor aplica deoarece nu au calitatea de salariate.

Persoanele care presteaza munca fara forme legale nu beneficiaza de drepturile prevazute de Codul muncii, drepturi dintre care mentionam: dreptul la concediul de odihna, dreptul la indemnizatie pentru delegare sau detasare, dreptul la preaviz in caz de concediere, etc.

Nu vor beneficia de concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului si de indemnizatia care se acorda in timpul perioadei si nici de stimulent de reinsertie.

Dreptul la creditare bancara este limitat de faptul ca nu pot demonstra veniturile realizate cu documente oficiale primite de la beneficiarul muncii. sursa avocatnet.ro
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 13 other followers

Portalul de Stiri "Mehedinti"

Stiri de interes, politica, administratie, intern si extern

Portalul de Stiri "Mehedinti"

Stiri de interes, politica, administratie, intern si extern

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: